THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Hoạt động kiểm định cân ô tô

Thực hiện lắp đặt trạm cân đối chứng tại tất cả
các chợ trên địa bàn tỉnh

Hoạt động kiểm định thiết bị y tế

Hoạt động kiểm định máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

Hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Hoạt động kiểm định cột đo xăng dầu

Hoạt động kiểm định phương tiện đo nhiệt độ

Hoạt động kiểm định cân bàn, cân điện tử

Liên kết