- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -


Hoạt động chuyên ngành

Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật TĐC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005  (03/01/2018)

Ngày 27/12/2017, Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 658.2017/QĐ-VPCNCL về việc công nhận Phòng Thử nghiệm - Hiệu chuẩn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 


Hoạt động thử nghiệm

Lĩnh vực mới: Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  (18/08/2017)

Trung tuần tháng 7 vừa qua, trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư mới trang thiết bị phục vụ cho việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp Huỳnh quang tia X (XRF) theo tiêu chuẩn TCVN 7055:2014.