- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -


Hoạt động chuyên ngành

Năng lực kiểm định viên của TĐC BRVT  (10/07/2018)

Đội ngũ kiểm định viên của Trung tâm TĐC BRVT đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp thẻ kiểm định viên cho các lĩnh vực kiểm định đăng ký theo quyết định số 234/QĐ-TĐC ngày 08/02/2018.


Hoạt động thử nghiệm

Lĩnh vực mới: Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  (18/08/2017)

Trung tuần tháng 7 vừa qua, trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư mới trang thiết bị phục vụ cho việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp Huỳnh quang tia X (XRF) theo tiêu chuẩn TCVN 7055:2014.