Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp Khoa học và Công nghệ trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trụ sở: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel – Fax: 0254. 3717636
Email: kythuattdc_brvt@yahoo.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ

– Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;
– Thử nghiệm các sản phẩm vật liệu xây dựng;
– Thử nghiệm thép;
– Thử nghiệm các sản phẩm điện – điện tử gia dụng;
– Tổ chức đào tạo chuyên ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
– Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến;
– Sửa chữa phương tiện đo, máy móc thiết bị và chuẩn đo lường;
– Tư vấn về quản lý, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường và đầu tư thiết bị đo lường;
– Thực hiện các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
(Vui lòng xem chi tiết trong bảng năng lực hoạt động từng lĩnh vực)

Hiện nay Trung tâm có 01 trụ sở với diện tích 1.855 m2, bao gồm 01 trạm kiểm định xitec ôtô, taximet, hệ thống phòng thí nghiệm và các chuẩn đo lường, trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có cấp chính xác cao, hiện đại đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và trong nước. Tổng vốn đầu tư trang thiết bị của Trung tâm trên 5 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đảm bảo độ chính xác cao và chất lượng dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân ngày càng cao. Trung tâm đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như TCVN ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2007, LAS-XD 1376.