- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -
Năng lực kiểm định viên của TĐC BRVT
10/07/2018
Đội ngũ kiểm định viên của Trung tâm TĐC BRVT đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp thẻ kiểm định viên cho các lĩnh vực kiểm định đăng ký theo quyết định số 234/QĐ-TĐC ngày 08/02/2018.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

http://kythuattdc.baria-vungtau.gov.vn//FileUpload/Document/88.CVĐ-2018.PDF


Các tin khác