- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Ban hành Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế ĐLVN 10:2011
27/12/2013
Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 2503/QĐ-TĐC ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 về Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu. Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế cho Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2011 và chính thức có hiệu lực vào ngày 19/8/2013.

So với Quy trình kiểm định trước đây, Quy trình kiểm định mới có những thay đổi như sau:

- Phương tiện kiểm định: Quy định rõ bộ bình chuẩn dung tích kim loại và phải có cấp chính xác (hoặc độ không đảm bảo đo): ≤ 0,1. Đối với ống đong chia độ thì phải có sai số lớn nhất cho phép: ± 5 ml và giá trị độ chia: ≤ 5 ml (quy trình cũ quy định giá trị độ chia: 1 ml)

- Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật: Khi kiểm tra hai nội dung này phải kiểm tra, đối chiếu hiện trạng của cột đo xăng dầu với các nội dung Biên bản hiện trạng lần trước (trừ trường hợp kiểm định ban đầu).

- Kiểm tra đo lường: Điểm thay đổi đặc biệt quan trọng là sai số lớn nhất cho phép đối với kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa đều là ± 0,3%. Kiểm tra sai số, cần thiết Kiểm định viên có thể tiến hành hiệu chỉnh sai số nếu thấy cần thiết và lặp lại các bước của kiểm tra sai số.

- Biên bản kiểm định:

+ Tách nội dung Biên bản hiện trạng kiểm định cột đo xăng dầu ra khỏi biên bản kiểm định và lập thành một biên bản riêng ( Theo mẫu quy định). Biên bản này được lập sau khi tiến hành kiểm định và là căn cứ kiểm tra cho lần kiểm định tiếp theo.

+ Tại mục Kiểm tra sai số, có bổ sung thêm nội dung kiểm tra sai số trước khi hiệu chỉnh cột đo xăng dầu. Đây là nội dung mới và đặc biệt quan trọng so với quy trình cũ trước đây.


Số lượt đọc: 1230 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác