- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Các dự án Đào tạo,hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện từ đầu năm 2017 đến nay
22/08/2017
Đào tạo tại Bệnh viện tâm thần tỉnh BRVT
Trung tâm TĐC Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện các nội dung Đào tạo, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất trong nửa đầu năm 2017. 

Hoàn thành việc hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh (thành phố Vũng Tàu), tiếp tục hướng dẫn cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo (huyện Tân Thành).

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 cho Công ty TNHH may Vạn Tường.

Hoàn thành hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho đơn vị hành chính công là Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp tục hướng dẫn cho 01 đơn vị là Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa.

Thực hiện dự án “Đào tạo, hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Global GAP cho hồ tiêu, tiêu chuẩn Organic cho sản phẩm phân hữu cơ vi sinh” cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo.

Viết Báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 cho Công ty TNHH Thảo Nguyên (huyện Tân Thành).

Hoàn thành hồ sơ cho các đơn vị tham gia chương trình “Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” xin kinh phí hỗ trợ xây dựng các hệ thống.  


Số lượt đọc: 594 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác