- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -
Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
25/05/2015
Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-TĐC về việc ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau đây:

- ĐLVN 251:2015 Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử- Quy trình kiểm định

 - ĐLVN 252:2015 Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử- Quy trình thử nghiệm

 - ĐLVN 253:2015 Đồng hồ khí công nghiệp- Quy trình kiểm định

 - ĐLVN 254:2015 Đồng hồ khí công nghiệp- Quy trình thử nghiệm

 - ĐLVN 255:2015 Phương tiện đo mức xăng dầu tự động- Quy trình kiểm định

 - ĐLVN 256:2015 Phương tiện đo mức xăng dầu tự động- Quy trình thử nghiệm

 - ĐLVN 271:2015 Bể đong cố định hình cầu- Quy trình kiểm định

- ĐLVN 272:2015 Xi téc đường sắt- Quy trình thử nghiệm

- ĐLVN 273:2015 Thiết bị đo mức chuẩn- Quy trình thử nghiệm


Số lượt đọc: 914 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác