- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -
Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
24/04/2015
Ngày 31/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3781/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 

1. TCVN 197-1:2014 Vật liệu kim loại. Thử kéo. Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

2. TCVN 10597:2014 Vật liệu kim loại. Lá và dải có chiều dày 3mm hoặc nhỏ hơn. Thử uốn đảo chiều

3. TCVN 10598:2014 Vật liệu kim loại- Hiệu chuẩn dụng cụ đo lực dung để kiểm tra máy thử một trục

4. TCVN 10599-1:2014 Vật liệu kim loại- Hiệu chuẩn lực động cho thử nghiệm mỏi một trục. Phần 1: Hệ thống thử nghiệm

5. TCVN 10599-2:2014 Vật liệu kim loại- Hiệu chuẩn lực động cho thử nghiệm mỏi một trục. Phần 2: Dụng cụ đo của cơ cấu hiệu chuẩn động lực học (DCD)

6. TCVN 10600-1:2014 Vật liệu kim loại. Kiểm tra xác nhận máy thử tĩnh một trục. Phần 1: Máy thử kéo/nén. Kiểm tra xác nhận và hiệu chuẩn hệ thống đo lực

7. TCVN 10600-2:2014 Vật liệu kim loại. Kiểm tra xác nhận máy thử tĩnh một trục. Phần 2: Máy thử độ rão trong kéo. Kiểm tra xác nhận lực tác dụng

8. TCVN 10601:2014 Vật liệu kim loại. Hiệu chuẩn hệ thống máy đo độ giãn sử dụng trong thử nghiệm trục

9. TCVN 10602:2014 Vật liệu kim loại. Lá và băng. Thử nong rộng lỗ

10. TCVN 10603:2014 Vật liệu kim loại. Ký hiệu trục mẫu thử so với thớ của sản phẩm

Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 3760/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau:

TCVN 197:2002 Vật liệu kim loại. Thử kéo ở nhiệt độ thường.


Số lượt đọc: 554 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác
Thông báo

Hỗ trợ
Not image
Live chat yahoo

Chứng chỉ

Liên kết site

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 57146
Đang online: 8