- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Đào tạo
08/01/2015
Trung tâm đã phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo để phát triển nguồn  nhân  lực và cải  tiến năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm cho hoạt động đào tạo được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

Các dịch vụ đào tạo do Trung tâm cung cấp bao gồm:

- Đào tạo hệ thống quản lý.

- Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Đào tạo kỹ thuật thử nghiệm.

- Đào tạo lĩnh vực an toàn

Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, Trung tâm có thể xây dựng chương trình đào tạo riêng thích hợp với phạm vi hoạt động của doanh nghiệp và được tiến hành tổ chức khóa đào tạo tại doanh nghiệp.


Số lượt đọc: 370 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác