- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Tư vấn Hệ thống:
11/11/2016


Các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn do Trung tâm cung cấp bao gồm:

- Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý: ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO /IEC 17025 …

- Hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất - chất lượng như: 5S, Kaizen, TPM, TQM, KPI…

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa.

- Tư vấn, hướng dẫn công bố sản phẩm, hàng hóa hợp chuẩn, hợp quy.

- Tư vấn, hướng dẫn công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

- Hướng dẫn lập hồ sơ và viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký cấp mã số mã vạch (MSMV).

- Hướng dẫn lập hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu tham gia chương trình “Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 – 2020” theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Số lượt đọc: 363 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác