- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Kiểm Định - Hiệu Chuẩn Phương tiện đo
26/12/2014
Theo điều 16 pháp Luật Đo lường số 04/2011/QH13 yêu cầu các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường,… (gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan nhà nước thuộc tỉnh có khả nâng kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2. Những phương tiện đo này được liệt kê trong thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Nhằm đảm bảo tính chính xác của những loại phương tiện đo này trong quá trình sử dụng để mua bán, định lượng, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe,… Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị).
 
Một số hình ảnh Kiểm định:
Ảnh 1: Kiểm định Xì téc ô tô
 
Ảnh 2: Kiểm định công tơ điện 1 pha
 
 


Số lượt đọc: 1009 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác