- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -

Kiểm Định - Hiệu Chuẩn Phương tiện đo (26/12/2014)

Theo điều 16 pháp Luật Đo lường số 04/2011/QH13 yêu cầu các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường,… (gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan nhà nước thuộc tỉnh có khả nâng kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2. Những phương tiện đo này được liệt kê trong thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thông báo

Hỗ trợ
Not image
Live chat yahoo

Chứng chỉ

Liên kết site

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 57224
Đang online: 86