- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2015 (16/07/2015)

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như sau:

Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (25/05/2015)

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-TĐC về việc ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau đây:

Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (24/04/2015)

Ngày 31/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3781/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm trong quý I năm 2015 (27/03/2015)

Trong 3 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như sau: 

Hội nghị tập huấn triển khai Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng (09/12/2014)

Ngày 12/03/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban ngành và các đơn vị kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20 - 01 (20/02/2014)

Ngày 17/01/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Hội Đo lường Việt Nam, Sở Khoa học & Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20-1 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tới dự có các ông Ngô Quý Việt - Tổng Cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Ngô Khánh Lân – Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Vĩnh Phúc, ông Vũ Khánh Xuân – Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam, cùng nhiều đại biểu đại diện các đơn vị trong Tổng cục và các doanh nghiệp trong cả nước.

Hoạt động tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng ở nước ta đã được bắt đầu từ năm 1962 (14/02/2014)

Ngày 4/4/1962, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về đo lường và tiêu chuẩn hoá của nước ta, đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học Công nghệ).

Ngày 31/12/1970, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn được tách thành hai Viện: Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn đều trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ban hành Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế ĐLVN 10:2011 (27/12/2013)

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 2503/QĐ-TĐC ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 về Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu. Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế cho Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2011 và chính thức có hiệu lực vào ngày 19/8/2013.

Thông báo

Hỗ trợ
Not image
Live chat yahoo

Chứng chỉ

Liên kết site

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 57245
Đang online: 107