- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm TĐC BRVT (20/09/2018)

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo điểm học tập, điểm kiểm tra, sát hạch của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2018.

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018 (15/08/2018)

TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức; Đề cương ôn tập; Thời gian phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018.

TĐC BRVT tuyển dụng viên chức năm 2018 (09/07/2018)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018.

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 (27/12/2017)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017.

Thông báo kết quả điểm học tập, điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017 (06/11/2017)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả điểm học tập, điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017. 

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức 2017 (13/10/2017)

Trung tâm TĐC Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức, đề cương ôn tập, thời gian phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017.

Đề cương ôn tập xét tuyển viên chức năm 2017 (13/10/2017)

Nội dung ôn tập xem tại File đính kèm.

Trung tâm TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm (05/10/2017)

Ngày 26/9/2017, Trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực Hóa học (Xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp Huỳnh quang tia X).

TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chứng nhận ISO 9001:2015 (20/09/2017)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu tự chủ hoàn toàn (17/08/2017)

Thực hiện Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (04/08/2017)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017.

Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (25/05/2015)

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-TĐC về việc ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm trong quý I năm 2015 (27/03/2015)

Trong 3 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như sau: 

Hội nghị tập huấn triển khai Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng (09/12/2014)

Ngày 12/03/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban ngành và các đơn vị kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20 - 01 (20/02/2014)

Ngày 17/01/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Hội Đo lường Việt Nam, Sở Khoa học & Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20-1 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tới dự có các ông Ngô Quý Việt - Tổng Cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Ngô Khánh Lân – Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Vĩnh Phúc, ông Vũ Khánh Xuân – Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam, cùng nhiều đại biểu đại diện các đơn vị trong Tổng cục và các doanh nghiệp trong cả nước.

Hoạt động tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng ở nước ta đã được bắt đầu từ năm 1962 (14/02/2014)

Ngày 4/4/1962, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về đo lường và tiêu chuẩn hoá của nước ta, đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học Công nghệ).

Ngày 31/12/1970, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn được tách thành hai Viện: Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn đều trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Ban hành Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế ĐLVN 10:2011 (27/12/2013)

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 2503/QĐ-TĐC ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 về Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu. Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2013 thay thế cho Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu ĐLVN 10:2011 và chính thức có hiệu lực vào ngày 19/8/2013.