- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -

Các dự án Đào tạo,hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện từ đầu năm 2017 đến nay (22/08/2017)

Trung tâm TĐC Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện các nội dung Đào tạo, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất trong nửa đầu năm 2017. 

Hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh Xăng dầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (21/08/2017)

Trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai việc Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

Tư vấn hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở vàng trang sức, mỹ nghệ (18/08/2017)

Trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện dịch vụ tư vấn, hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ theo đúng quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Dịch vụ Tư vấn - Đào tạo các lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và An toàn (06/01/2015)

Nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt hiệu quả trong công tác quản lý, nâng cao sức cạnh tranh, tiết kiệm chi phí sản xuất. Trung tâm Kỹ thuật TĐC với đội ngũ chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo phát triển nguồn  nhân  lực, cải tiến năng suất, chất lượng trong sản xuất cho các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu.

Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về lĩnh vực Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm, An toàn lao động ... Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm cho hoạt động Tư vấn, Đào tạo được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Ngoài ra trung tâm có thực hiện tư vấn đầu tư chuyển giao thiết bị đo lường cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (có nhu cầu).