- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Số hiệu Tên văn bản Tải văn bản
119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải văn bản
64/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ Tải văn bản
86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường. Tải văn bản
107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Tải văn bản