- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ -


Hoạt động chuyên ngành

Bổ sung năng lực hoạt động của Trung tâm năm 2018  (23/05/2018)

Ngày 08/02/2018, Trung tâm TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận số 353/TĐC-ĐL thay thế cho Giấy chứng nhận số 1294/TĐC-ĐL cấp ngày 07/6/2017 về việc đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường.


Hoạt động thử nghiệm

Lĩnh vực mới: Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  (18/08/2017)

Trung tuần tháng 7 vừa qua, trung tâm TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư mới trang thiết bị phục vụ cho việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp Huỳnh quang tia X (XRF) theo tiêu chuẩn TCVN 7055:2014.